Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Moodle CKZiU

W dniu 15 listopada 2013 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego stało się miejscem szczególnym, wtedy bowiem miało miejsce oficjalne otwarcie pracowni komputerowych w ramach projektu „Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych, oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”.W związku z powyższym szkoła nasza gościła m. in. prezydenta miasta, jego zastępcę, przedstawicieli UM, Kuratorium Oświaty, mediów oraz dyrektorów szkół.

W sprzęt komputerowy o wartości ok. 1,6 mln zł wyposażono siedem pracowni sześciu elbląskich szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych (2 pracownie), Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, IV LO, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz oczywiście Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

prezydentDyrekcja

 prezydent3

Czytaj więcej: Nowa pracownia komputerowa w CKZiU

 Wyznacznikiem ładu, harmonii i piękna jest symetria. Towarzyszy nam ona na każdym kroku m.in.w sztuce czy w architekturze. Wiele przykładów symetrii, która porządkuje otaczający nas świat, dostrzec możemy także w świecie roślin i zwierząt. 

Zjawisku symetrii w przyrodzie poświęcona została wystawa „W cieniu matematyki”, zaprezentowana w Centrum Sztuki „Galeria El”.

gel1gel

Czytaj więcej: W poszukiwaniu symetrii...

W dniu 23 października 2013r. został przeprowadzony konkurs biologiczny "Drzewa i krzewy Polski".

klon

 

Do konkursu przystąpiło 11 słuchaczy klas trzecich Gimnazjum .  Zwyciężczynią  konkursu została słuchaczka klasy IIIa - Angelika Rożnowska, miejsce drugie zajął  słuchacz klasy IIIc – Paweł Kuzioła, miejsce trzecie – słuchacz klasy IIIb Kacper Piasecki.

 

Zwycięzcom gratulujemy!! 

Uwaga!

Słuchaczy, którzy już złożyli dokumenty oraz wszystkich innych zainteresowanych odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się 07.09.2013 r. o godzinie 8.15 w siedzibie CKZiU w Elblągu.  

 

Drodzy Słuchacze!Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz wymaganiom rynku pracy, postanowiliśmy w porozumieniu z wojewódzką i powiatową radą zatrudnienia wzbogacić ofertę edukacyjną.Do tej pory placówka nasza specjalizowała się w kształceniu dorosłych. Jednakże od 1 września 2013 r. do Centrum zostaną włączone zasadnicza szkoła zawodowa oraz technikum, w których naukę rozpoczną absolwenci gimnazjum. W skład nowo powstałego zespołu szkół pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od roku szkolnego 2013/14 będą wchodzić: gimnazjum, liceum ogólnokształcące i technikum dla dorosłych, szkoła policealna oraz zasadnicza szkoła zawodowa i technikum dla młodzieży.Zatem od tego roku będziemy kształcić nie tylko dorosłych, ale także młodzież, której proponujemy naukę na kierunkach monter mechatronik (ZSZ) oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Ponadto dla osób dorosłych, nieposiadających wykształcenia średniego, zaoferujemy szereg kwalifikacyjnych kursów zawodowych.                        


 Do zobaczenia w CKZiU!               

28 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 dla gimnazjum Centrum Kształcenia Ustawicznego.

komendant 
 

Podczas uroczystości organizowanej wspólnie ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Elblągu zostały wręczone nagrody oraz wyróżnienia tym, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Wyróżnienia wręczała Dyrektor szkoły, Pani Maria Góralczyk wraz z Komendantem Środowiskowego Hufca Pracy, Panem Dariuszem Piwcewiczem. W uroczystości wzięło również udział grono pedagogiczne oraz słuchacze Centrum Kształcenia.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum.

Podkategorie

CKZiU w Elbągu