Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Moodle CKZiU

 Wyznacznikiem ładu, harmonii i piękna jest symetria. Towarzyszy nam ona na każdym kroku m.in.w sztuce czy w architekturze. Wiele przykładów symetrii, która porządkuje otaczający nas świat, dostrzec możemy także w świecie roślin i zwierząt. 

Zjawisku symetrii w przyrodzie poświęcona została wystawa „W cieniu matematyki”, zaprezentowana w Centrum Sztuki „Galeria El”.

gel1gel

Czytaj więcej: W poszukiwaniu symetrii...

W dniu 23 października 2013r. został przeprowadzony konkurs biologiczny "Drzewa i krzewy Polski".

klon

 

Do konkursu przystąpiło 11 słuchaczy klas trzecich Gimnazjum .  Zwyciężczynią  konkursu została słuchaczka klasy IIIa - Angelika Rożnowska, miejsce drugie zajął  słuchacz klasy IIIc – Paweł Kuzioła, miejsce trzecie – słuchacz klasy IIIb Kacper Piasecki.

 

Zwycięzcom gratulujemy!! 

Uwaga!

Słuchaczy, którzy już złożyli dokumenty oraz wszystkich innych zainteresowanych odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się 07.09.2013 r. o godzinie 8.15 w siedzibie CKZiU w Elblągu.  

 

28 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 dla gimnazjum Centrum Kształcenia Ustawicznego.

komendant 
 

Podczas uroczystości organizowanej wspólnie ze Środowiskowym Hufcem Pracy w Elblągu zostały wręczone nagrody oraz wyróżnienia tym, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Wyróżnienia wręczała Dyrektor szkoły, Pani Maria Góralczyk wraz z Komendantem Środowiskowego Hufca Pracy, Panem Dariuszem Piwcewiczem. W uroczystości wzięło również udział grono pedagogiczne oraz słuchacze Centrum Kształcenia.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum.

Międzynarodowy Dzień Ptaków w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Na całym świecie 1 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Ptaków. W dniu tym zwraca się szczególną uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające ptakom na całym świecie, a także zachęca ludzi do pomocy w ochronie tych zwierząt i ich siedlisk.

Dzień ptaków

Czytaj więcej: Dzień ptaków

CKZiU w Elbągu