Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

W dniu 19 marca 2014r. został przeprowadzony w naszej szkole konkurs, w którym wzięli udział słuchacze klas I - III Gimnazjum.
Do konkursu przystąpiło 16 słuchaczy. Zwycięzcą konkursu została Karolina Uścinowicz z klasy III A, miejsce drugie zajął Czarek Witak z klasy I A, miejsce trzecie zajęły Angelika Machy z klasy III A oraz Daria Langowska z klasy II B. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs biologiczny - Konkurs biologiczny -

 

Tekst-Anna Fall


 

wmregion

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych” to projekt, którego celem było poprawienie bazy dydaktycznej w elbląskich szkołach.

Projekt polegał na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie pracowni komputerowych w następujących placówkach oświatowych:

•    Zespół Szkół Mechanicznych
•    Centrum Kształcenia Praktycznego
•    Centrum Kształcenia Ustawicznego
•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących
•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
•    IV Liceum Ogólnokształcące

Cel  projektu

Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do poprawy jakości kształcenia kadry informatycznej, z której umiejętności w przyszłości będą mogli korzystać pracodawcy.

Projekt zrealizowany został poprzez:

  • wyposażenie pracowni informatycznych w sześciu placówkach oświatowych w Elblągu

  • dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów

  • poszerzenie zakresu kształcenia

  • dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców, w szczególności z sektora MŚP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.419.418,30 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.079.616,27 PLN

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

   Okres przedświąteczny i przygotowania do świąt stały się dla słuchaczy gimnazjum okazją do zaprezentowania i doskonalenia kompetencji językowych i plastycznych. 19 grudnia 6 zespołów ubiegało się o miano najlepszego w dziedzinie plastycznej i językowej. Zadanie polegało na tworzeniu plakatów i tłumaczeniu na język polski życzeń świątecznych zredagowanych po niemiecku i angielsku. 

 


 

Najlepszymi okazali się: 
I-miejsce: Ewa Dutkiewicz, Ewa Jakubowska i Piotr Żmuda z klasy IIIb
II-miejsce: Mariusz Grzywaczewski i Mikołaj Dłużniak z klasy IIa
III-miejsce: Wojciech Korzepa, Paweł Pastuszka, Karolina Lewnau i Izabela Mackiewicz z klasy IIa

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

gimn 3

CKZiU w Elbągu