Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

 PLAN DLA GIMNAZJUM I VII KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wersja w formacie html

 Plan obowiązuje od 04.09.2017r.

 


SEMESTRY PONADGIMNAZJALNE

PLAN LEKCJI (LO, SZKOŁY POLICEALNE) excel

plan w formacie html 

 

 

 

Godziny zajęć w CKZiU w Elblągu 

 
l.p. piątek
1 lekcja 15.20 – 16.05
2 lekcja  16.10 – 16.55
3 lekcja  17.05 – 17.50
4 lekcja  17.55 – 18.40
5-6 lekcja  18.45 – 20.15
   
l.p. sobota - niedziela
1-2 8.15 - 9.45
3-4 9.55 - 11.25
5-6 11.35 - 13.05
7-8 13.15 - 14.45
9-10 14.50 - 16.20

 

 

CKZiU w Elbągu