Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Technik Administracji

Technik Administracji

Zamieszczona publikacja pochodzi z Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego:

 Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2013 

źródło:http://www.euroguidance.pl/

http://www.koweziu.edu.pl/

CKZiU w Elbągu