Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

 

Elektromechanik pojazdów osobowych

 

Operator obrabiarek skrawających

 

 


 

Zamieszczone publikacje pochodzą z Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego:

 Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2013 

Informacje o kierunkach

Informacje o kierunkach

technik archiwista1

technik archiwista opis

technik BHP

technik BHP opis

monter mechatronik  

monter mechatronik opis  

technik cyfrowych1 

 technik cyfrowych opis

 technik informatyk1

technik informatyk opis

technik rachunkowosci

technik rach opis

florysta

florysta opis

źródło:http://www.euroguidance.pl/

http://www.koweziu.edu.pl/


Elektromechanik pojazdów osobowych

Operator obrabiarek skrawjących

 

 

 

 

 

CKZiU w Elbągu