Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Moodle CKZiU

Bibliotekarz - mgr Anna Jędrzejewska

 

 GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK 8.30 - 15.30

WTOREK 8.30 -15.30

ŚRODA 8.30 -15.00

CZW. 8.30 -12.30

PIĄTEK 8.30 -14.00

sobota - informacja 55 625 67 08 lub na dyżurce

 

 


 

Regulamin biblioteki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu

 1. Biblioteka przeznaczona jest dla słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 2. Słuchacz może zostać zapisany do biblioteki, jeśli w jego dokumentacji znajduje się oryginał świadectwa ukończenia szkoły, na podstawie którego został przyjęty do CKZiU.

 3. Słuchacze I semestrów przyjmowani są w poczet czytelników od 1 października danego r. szk.

 4. Przy zapisie do biblioteki należy:

  1. okazać dowód osobisty,

  2. zapoznać się z regulaminem biblioteki.

 5. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  1. wypożyczając je do domu – lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki, nośniki elektroniczne z ekranizacją lub nagraniami mp3 lektur szkolnych,

  2. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 6. Jednorazowo wypożyczyć można:

  1. 3 podręczniki na okres jednego semestru,

  2. 1 lekturę (książka/ nagranie mp3/ film) lub inną pozycję z literatury pięknej i popularnonaukowej na okres 1 miesiąca.

 Wypożyczone pozycje powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 

 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej wartości antykwarycznej ceny książki zgubionej lub zniszczonej.

 3. Słuchacze zdający egzaminy eksternistyczne mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie w czytelni.

 

 1. Słuchacza obowiązuje karta obiegowa w przypadku:

  1. ukończenia szkoły,

  2. przerwania nauki,

  3. odbierania z sekretariatu oryginału świadectwa złożonego w dokumentacji.

 Kontakt z biblioteką

tel.  55 625 6708

 

 

CKZiU w Elbągu