Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego
w Elblągu 
ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg, tel. 55 625 67 00
www.cku.elblag.pl
Technik cyfrowych procesów graficznych
Monter mechatronik
Szkoły dla dorosłych!
3-letnie liceum ogólnokształcące
2-letnie liceum ogólnokształcące
(podbudowa ZSZ)
Szkoły policealne
Technik administracji
Technik archiwista
Technik BHP
Technik informatyk
Technik rachunkowości
Florysta
Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Technik administracji
Technik archiwista
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik informatyk
Technik rachunkowości
Florysta

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu

Bibliotekarz - mgr Anna Jędrzejewska

 

 GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

PONIEDZIAŁEK 8.30 - 15.30

WTOREK 8.30 -15.30

ŚRODA 8.30 -15.00

CZW. 8.30 -12.30

PIĄTEK 8.30 -14.00

sobota - informacja 55 625 67 08 lub na dyżurce

 

 


 

Regulamin biblioteki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu

 1. Biblioteka przeznaczona jest dla słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 2. Słuchacz może zostać zapisany do biblioteki, jeśli w jego dokumentacji znajduje się oryginał świadectwa ukończenia szkoły, na podstawie którego został przyjęty do CKZiU.

 3. Słuchacze I semestrów przyjmowani są w poczet czytelników od 1 października danego r. szk.

 4. Przy zapisie do biblioteki należy:

  1. okazać dowód osobisty,

  2. zapoznać się z regulaminem biblioteki.

 5. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  1. wypożyczając je do domu – lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki, nośniki elektroniczne z ekranizacją lub nagraniami mp3 lektur szkolnych,

  2. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 6. Jednorazowo wypożyczyć można:

  1. 3 podręczniki na okres jednego semestru,

  2. 1 lekturę (książka/ nagranie mp3/ film) lub inną pozycję z literatury pięknej i popularnonaukowej na okres 1 miesiąca.

 Wypożyczone pozycje powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 

 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela – bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej wartości antykwarycznej ceny książki zgubionej lub zniszczonej.

 3. Słuchacze zdający egzaminy eksternistyczne mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie w czytelni.

 

 1. Słuchacza obowiązuje karta obiegowa w przypadku:

  1. ukończenia szkoły,

  2. przerwania nauki,

  3. odbierania z sekretariatu oryginału świadectwa złożonego w dokumentacji.

 Kontakt z biblioteką

tel.  55 625 6708

 

 

Naszą stronę przegląda teraz:

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.