Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Każdego roku w naszej szkole Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym wyróżniają najlepszych słuchaczy Gimnazjum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Po pierwszym semestrze wyróżnionych zostało 21 słuchaczy.

Wyróżnienia dla najlepszych Wyróżnienia dla najlepszych

W trakcie przyznawania wyróżnień brane były pod uwagę trzy kryteria: wyniki w nauce, frekwencja oraz zachowanie.

11 słuchaczom z najwyższą średnią i wysoka frekwencją otrzymało nagrody w postaci talonów do sklepu Empik.

Pozostałe osoby z dobrymi wynikami w nauce otrzymały dyplomy.

 Gratulujemy najzdolniejszym!

Tekst-Paulina Czyżyk

CKZiU w Elbągu