Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Uwaga!

Słuchaczy, którzy już złożyli dokumenty oraz wszystkich innych zainteresowanych odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się 07.09.2013 r. o godzinie 8.15 w siedzibie CKZiU w Elblągu.  

 

CKZiU w Elbągu