Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Ważna informacja!

Od dnia 1 lutego 2018r. zapraszamy na naszą nową stronę internetową dostepną pod adresem:

www.ckziuelblag.pl

W związku z powyższym na stronie www.ckpelblag.pl nie będą się pojawiać aktualne informacje.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji, kursów, terminów egzaminów, dokumenty do pobrania dostępne są na nowej stronie

www.ckziuelblag.pl

CKZiU w Elbągu