Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Słuchaczy, którzy chcieliby uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę, zapraszamy na konsultacje indywidualne. Terminy można także uzgadniać indywidualnie z poszczególnymi nauczycielami.

Konsultacje indywidualne I sem. 2016/17

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Data i godzina

 

Maria Góralczyk

24.11.2016r.

od 13.30

15.12.2016r.

od 13.30

5.01.2017r.

od 13.30

Irena Omelan

24.11.2016r.

od 13.30

15.12.2016r.

od 13.30

5.01.2017r.

od 13.30

Wojciech Peszyński

24.11.2016r.

od 15.15

09.12.2016r.

od 15.30

7.01.2017r.

od 9.00

Małgorzata Zamorska

24.11.2016r.

od 13.30

15.12.2016r.

od 13.30

5.01.2017r.

od 13.30

Hanna Zagor

24.11.2016r.

od 13.30

15.12.2016r.

od 13.30

5.01.2017r.

od 13.30

Mateusz Paradowski

8.12.2016r.

od 15.30

11.12.2016r.

od 8.30

7.01.2017r.

od 8.30

Ewa Zabłocka

24.11.2016r.

od 13.30

15.12.2016r. Konsultacje odwołane z powodu choroby n-la

5.01.2017r.

od 13.30

Iwona Żabicka

24.11.2016r.

od 15.15

15.12.2016r.

od 15.15

5.01.2017r.

od 15.15

Bogumiła Olendzka-Kozicka

24.11.2016r.

od 15.15

15.12.2016r.

od 15.15

5.01.2017r.

od 15.15

Anna Fall

24.11.2016r.

od 15.00

15.12.2016r.

od 15.00

5.01.2017r.

od 15.00

Katarzyna Szemborska

25.11.2016r.

od 13.30

16.12.2016r.

od 13.30

5.01.2017r.

od 15.00

Iwona Kawałkowska

 

29.11.2016r.

od 14.30

13.12.2016r.

od. 14.30

3.01.2017r.

od 14.30

Piotr Bogdański

24.11.2016r.

od 14.30

15.12.2016r.

od 14.30

5.01.2017r.

od 14.30

Iwona Sieprawska

24.11.2016r.

od 15.00

15.12.2016r.

od 15.00

5.01.2017r.

od 15.00

Małgorzata Szewczyk

24.11.2016r.

od 15.00

15.12.2016r.

od 15.00

5.01.2017r.

od 15.00

Danuta Skrzypczyk

24.11.2016r.

od 15.00

15.12.2016r.

od 15.00

5.01.2017r.

od 15.00

Anna Jędrzejewska

30.11.2016r.

od 14.30

14.12.2016r.

od 14.30

11.01.2017r.

od 14.30

Daniel Cichowicz

24.11.2016r.

od 15.15

15.12.2016r.

od 15.15

5.01.2017r.

od 15.15

Agnieszka Daniłów

 

24.11.2016r.

od 15.15

15.12.2016r.

od 15.15

5.01.2017r.

od 15.15

 

CKZiU w Elbągu