Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Szanowni rodzice!
Dnia 16.12.2015. o godzinie 16:00 odbędą się zebrania informacyjne dotyczące osiągnięć szkolnych Państwa dzieci. Informacje o numerach sal znajdą się na tablicy ogłoszeń przy portierni. Serdecznie zapraszamy!

CKZiU w Elbągu