Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Za okazywany trud, uśmiech i serce! 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie naszego gimnazjum przygotowali niespodziankę dla nauczycieli.

W krótkim, pełnym humoru skeczu podziękowali nauczycielom za pracę i zaangażowanie. 

Dziękujemy! - gorno pedagogiczne CKZiU w Elblągu  :)

!Dzień Edukacji Narodowej

CKZiU w Elbągu