Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Tekst-Paulina Czyżyk.

Dnia 29.04.2015. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu podpisało porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach którego szkoła będzie prezentować swoją ofertę edukacyjną bezrobotnym oraz brać udział w spotkaniach z pracodawcami celem informowania ich m.in. o możliwościach szkoleń pracowników w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Porozumienie o współpracy CKZiU z Powiatowym Urzędem Pracy

CKZiU w Elbągu