Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Metody efektywnego uczenia się

Jak skutecznie się uczyć? Jak poprawić pracę naszej pamięci oraz pracę całego mózgu? Na te pytania odpowiedziała Pani Beata Ragin z Poradni psychologiczno – pedagogicznej nr 2 w Elblągu.

tekst Paulina Czyżyk

Jak skutecznie się uczyć ?

 

Jak skutecznie się uczyć? Jak poprawić pracę naszej pamięci oraz pracę całego mózgu? Na te pytania odpowiedziała Pani Beata Ragin z Poradni psychologiczno – pedagogicznej nr 2 w Elblągu. Słuchacze klasy Ia oraz klasy IIb uczestniczyli w warsztatach poprawiających sprawność procesów poznawczych. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczestniczyli w licznych ćwiczeniach poprawiających jakość uczenia się. Uczniowie doskonalili koordynację wzrokowo – ruchową, grafomotorykę oraz pamięć. Intensywna praca umysłowa na zajęciach połączona była z rywalizacją i świetną zabawą.

CKZiU w Elbągu