Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Siedziba główna: ul. Gen. Bema 54 82 - 300 Elbląg, filia: ul. Saperów 14C 82-300 Elbląg

Moodle CKZiU

Ważna informacja!

Od dnia 1 lutego 2018r. zapraszamy na naszą nową stronę internetową dostepną pod adresem:

www.ckziuelblag.pl

W związku z powyższym na stronie www.ckpelblag.pl nie będą się pojawiać aktualne informacje.

Na stronie www.ckuel.hekko.pl będzie zamieszczany jedynie plan zajęć dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, szkół policealnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

Wszelkie informacje nt. rekrutacji, kursów, terminów egzaminów, dokumenty do pobrania dostępne są na nowej stronie

www.ckziuelblag.pl

CKZiU w Elbągu